สินค้า / Products
สินค้า/ PRODUCT > ชิ้นส่วนพลาสติกสำหรับอุตสาหกรรมการแพทย์ (Medical parts)

ชื่อสินค้า : ชิ้นส่วนพลาสติกสำหรับอุตสาหกรรมการแพทย์ (Medical parts)
ดาวน์โหลด : ไฟล์เอกสาร
รายละเอียด :

บริษัท วิศวกรรมพลาสติก จำกัดเป็นผู้ฉีดขึ้นรูปชิ้นส่วนพลาสติกในห้องสะอาด (Clean room) คลาส 100,000 พร้อมทั้งใช้เครื่องจักรที่ทันสมัย และระบบคุณภาพที่รับรองโดย ISO9002:2015 และ GMP for food and drug packaging
ทางบริษัท วิศวกรรมพลาสติก จำกัด เน้นเรื่องคุณภาพและการส่งมอบที่ตรงต่อเวลา ในราคาที่ลูกค้าสามารถจับต้องได้ และทางบริษัท ออกแบบและจัดหาแม่พิมพ์ให้กับลูกค้ามามากมาย หากท่านสนใจสามารถติดต่อเราได้ทุกช่องทาง